SENATVINĖ TOLIAREGYSTĖ

Tautvydas Puslys, Mindaugas Braždžiūnas, Vaida Makarevičienė Santrauka Presbiopija yra akomodacijos sutrikimas, kuris pasireiš­kia daugiau kaip 50 proc. žmonių iki 45 metų. Tai nėra urgentinė būklė, tačiau turi neigiamos įtakos žmogaus gyvenimo kokybei. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti naujau­sius mokslo duomenis apie senatvinės toliaregystės pa­togenezę, paplitimą, simptomatiką ir koregavimo ga­limybes. Mokslinių straipsnių paieška atlikta Google Scholar, PubMed…