Tautvydas Puslys, Mindaugas Braždžiūnas, Vaida Makarevičienė

Santrauka

Presbiopija yra akomodacijos sutrikimas, kuris pasireiš­kia daugiau kaip 50 proc. žmonių iki 45 metų. Tai nėra urgentinė būklė, tačiau turi neigiamos įtakos žmogaus gyvenimo kokybei. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti naujau­sius mokslo duomenis apie senatvinės toliaregystės pa­togenezę, paplitimą, simptomatiką ir koregavimo ga­limybes. Mokslinių straipsnių paieška atlikta Google Scholar, PubMed duomenų bazėse. Naudoti raktažodžiai: presbyopia, treatment of presbyopia, presbyopia cor­rection, accommodation and presbyopia. Tyrimo rezul­tatai parodė, kad pagrindiniai presbiopijos vystymosi mechanizmai yra krumplyno raumenų elastingumo ma­žėjimas ir lęšiuko standėjimas. Dažniausiai pasireiškia prastu regėjimu iš arti (33-40 cm). Senatvinę toliaregystę galima koreguoti akiniais ar kontaktiniais lęšiais, medika­mentiniu ar chirurginiu gydymo būdais, tačiau dauguma medikamentų vis dar yra mokslinių tyrimų stadijose.

Raktiniai žodžiai: presbiopija, akomodacija, kontaktiniai lęšiai, bifokaliniai akiniai, progresiniai akiniai, akių lašai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.025
Pilnas tekstasPDF

Back