GERIAMŲJŲ D VITAMINO PREPARATŲ TERAPINIS POVEIKIS PACIENTAMS, SERGANTIEMS ATOPINIU DERMATITU

Evelina Petruškevičiūtė, Inga Kisielienė Santrauka Tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti klinikines studijas, tiriančias geriamųjų D vitamino papildų terapinį poveikį atopine egzema sergantiems pacientams. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinės literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed ir UpToDate medi­cinos duomenų bazėmis. Buvo peržiūrėtos 2015–2021 metais anglų kalba išspausdintos publikacijos, bei šių publikacijų šaltiniai. Rezultatai. Mokslinėje literatūroje…