Evelina Petruškevičiūtė, Inga Kisielienė

Santrauka

Tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti klinikines studijas, tiriančias geriamųjų D vitamino papildų terapinį poveikį atopine egzema sergantiems pacientams. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinės literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed ir UpToDate medi­cinos duomenų bazėmis. Buvo peržiūrėtos 2015–2021 metais anglų kalba išspausdintos publikacijos, bei šių publikacijų šaltiniai. Rezultatai. Mokslinėje literatūroje daugėja įrodymų, kad yra ryšys tarp D vitamino stokos ir egzemos išsivystymo. Lyginant sveikus tiriamuosius, bei pacientus, sergančius atopine egzema, pastebėta, kad ato­piniu dermatitu sergančių pacientų 25(OH)D koncentra­cija kraujo serume yra statistiškai reikšmingai mažesnė. Mažėjant D vitamino koncentracijai kraujo serume, di­dėja AD sunkumas pagal SCORAD indeksą. Apžvelgę naujausių klinikinių tyrimų rezultatus, galime pastebėti tendenciją, kad peroralinė D vitamino terapija teigiamai veikia pacientų, sergančių atopine egzema, odos būklę. Išvados. Nors klinikinių tyrimų rezultatai vis dar yra ne­vienareikšmiai, daugėja duomenų, kad peroralinė D vi­tamino terapija mažina atopinio dermatito simptomus bei apsaugo nuo S.aureus kolonizacijos odoje. Kadangi klinikinių studijų skirtinga metodika, norint sukaupti pakankamai mokslu pagrįstų įrodymų šia tema, reika­lingi struktūrizuoti, daugiacentriniai, didelės apimties klinikiniai tyrimai.

Raktiniai žodžiai: atopinis dermatitas, D vitamino papildai, atopinė egzema, D vitaminas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.002
Pilnas tekstasPDF

Back