DELYRAS ESANT DEMENCIJAI KAIP PRES SINDROMO IŠRAIŠKA. KLINIKINIS ATVEJIS

Agnė Viganauskaitė, Gabrielė Pleirytė, Vigintas Vilkas Santrauka Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas (PRES) – klinikinis neuroradiologinis sindromas, pa­sireiškiantis plataus spektro neurologiniais simptomais, tokiais kaip nelokalizuoti galvos skausmai, traukulių prie­puoliai, encefalopatijos simptomai, regėjimo sutrikimai ar į epilepsiją panašia būkle. Didesnę šio sindromo ri­ziką turi pacientai, sergantys arterine hipertenzija, inkstų nepakankamumu, imunosupresine būkle ar eklampsija. Sindromo klinikiniai požymiai…

EOZINOFILIJOS SĄSAJOS SU ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS

Arnoldas Leleika, Einius Trumpa, Palmira Leišytė Santrauka Medicinoje eozinofiliniai granulocitai daugiausiai žinomi kaip kraujo ląstelės, kurios dalyvauja alerginių reakcijų, helmintozių bei bronchinės astmos gynybos mechanizmuose. Šių ląstelių bei širdies ir kraujagyslių ligų sąsaja Lietuvoje ir pasaulyje dar mažai nagrinėta. Dažniausiai atlikti tyrimai su nedidelėmis žmonių populiacijomis, nes tokių įvykių pasitaiko retai, nors gydytojams, tiriantiems ligonį,…

SERGANČIŲJŲ ARTERINE HIPERTENZIJA GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS SU LIGOS SUVOKIMU IR ŽINIOMIS APIE JĄ

Jonas Sąlyga, Gintarė Šakalytė, Laimutė Kazlauskienė, Vaida Motužytė, Geriuldas Žiliukas Santrauka Tikslas – išanalizuoti sergančiųjų arterine hipertenzija su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąsajas su ligos suvokimu ir žiniomis apie ją. Metodika. Naudota apklausos anketa sudaryta iš 3 klausimynų: Arterinės hipertenzijos žinių lygio skalė; Ligos suvokimo klausimynas; Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės klausimynas. Imtį sudarė 389 respondentai…