Jonas Sąlyga, Gintarė Šakalytė, Laimutė Kazlauskienė, Vaida Motužytė, Geriuldas Žiliukas

Santrauka

Tikslas – išanalizuoti sergančiųjų arterine hipertenzija su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąsajas su ligos suvokimu ir žiniomis apie ją.
Metodika. Naudota apklausos anketa sudaryta iš 3 klausimynų: Arterinės hipertenzijos žinių lygio skalė; Ligos suvokimo klausimynas; Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės klausimynas. Imtį sudarė 389 respondentai – 180 vyrų, 209 moterys. Duomenų analizė atlikta statistinių programų paketu SPSS 17.0.1 for Windows. Tyrimas atliktas laikantis etikos principų.
Rezultatai. Nustatyta, kad tiriamieji gerai suvokė ligos kontrolę ir jos riziką sveikatai. Moterų žinios buvo reikšmingai (p<0,001) geresnės, nei vyrų. Gyvenimo kokybę neigiamai veikia ligos keliami sunkumai, teigiamai – geresnis ligos kontrolės būtinumo suvokimas. Visose gyvenimo kokybės srityse, susijusiose su fizine sveikata ir energingumu (gyvybingumu), geresni vertinimai susiję su geresnėmis žiniomis apie arterinę hipertenziją. Išvada. Žinios ir suvokimas apie ligą skirtingai veikia su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Pacientai, turintys daugiau žinių apie ligą, geriau vertina su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, o turintys geresnį suvokimą apie ligą – blogiau.

Raktiniai žodžiai: arterinė hipertenzija, gyvenimo kokybė, suvokimas, žinios apie ligą.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.001
Pilnas tekstasPDF

Back