VAISTŲ NUO PSICHOZĖS SUKELTAS QT INTERVALO ILGĖJIMAS

Vidmantas Grigas, Natalija Fedatenkova Santrauka Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįs­tos medicinos duomenis apie antipsichozinių preparatų sukeliamą QT intervalo elektrokardiogramoje ilgėjimą ir galimas širdies ritmo sutrikimų išraiškas. Apžvelgti antipsichozinių preparatų poveikio širdies ritmui mecha­nizmą, įvertinti kardiovaskulinių baigčių riziką, vartojant skirtingus tipinius bei atipinius antipsichozinius vaistus ir pateikti klinikines medikamentų skyrimo ir paciento kardiovaskulinės rizikos…