ASMENŲ, TURINČIŲ REGĖJIMO SUTRIKIMŲ, REABILITACIJOS GALIMYBĖS

Ugnė Žilinskaitė, Lina Varžaitytė Santrauka Tyrimo tikslas – atrinkti ir išanalizuoti mokslines publikacijas, kuriose vertinamos reabilitacijos galimybės, įtaka ir nauda asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Medžiaga ir metodai – duomenys apie regėjimo sutrikimų turinčių asmenų reabilitacijos galimybes ir regėjimo pagerėjimą po taikytos reabilitacijos buvo surinkti iš naujausių literatūros šaltinių bei joje aprašytų atvejų. Naudotasi PubMed duomenų…