Viktorija Piščalkienė, Lijana Navickienė

Santrauka

Tyrimai rodo, kad slaugos studentai profesinių praktikų metu patiria nuo vidutinio iki didelio stiprumo stresą. Nors stresas yra normali reakcija į daugelį aplinkybių, tačiau jo poveikis gali būti žalingas sveikatai, mokymosi rezultatyvumui, studentų savivertei ir motyvacijai tęsti slaugos studijas.

Tyrimo tikslas − palyginti slaugos studentų streso priežastis profesinių praktikų metu iki COVID-19 pandemijos ir jos metu.
Tyrimo objektas ir metodai. Tyrimo tikslui pasiekti vykdyti du tyrimai. Pirmasis vyko prieš COVID-19 pandemiją (2019 metų lapkričio ir gruodžio mėn.). Antrasis – Covid-19 pandemijos metu (2020 metų lapkričio ir gruodžio mėn.). Rinkti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys. Tyrimo priemonė apima tris stresorių sritis: 1) profesinės praktikos organizacinės sąlygos; 3) bendravimas; 4) situacijos, susijusios su koronaviruso infekcija ir jos valdymu (vertintos tik antrojo tyrimo metu). Kokybiniai duomenys rinkti pateikiant studentams atviro tipo klausimą apie profesinių praktikų teigiamas ir neigiamas patirtis, kurias galima apibūdinti kaip sąlygas, mažinančiais ar didinančias stresą.

Tyrime dalyvavo koleginio sektoriaus bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai. Iš viso tyrime dalyvavo vienos Lietuvos kolegijos bendrosios praktikos slaugos studijų programos antro, trečio ir ketvirto kurso 290 studentų. Tyrimas buvo vykdomas du kartus. Rezultatai. Slaugos studentų stresas yra dažnas reiškinys, susijęs su įvairiomis organizacinėmis profesinių praktikų situacijomis, bendravimu su personalu ir pacientais. Šios streso priežastys vienodai aktualios buvo iki koronaviruso pandemijos ir per ją. Pandeminiu laikotarpiu stresą kėlė situacijos, tiesiogiai susijusios su koronaviruso pandemija: ignoruojamas slaugytojų vaidmuo socialinėse medijose bei baimė užsikrėsti koronavirusu. Kokybinių duomenų analizė išryškino teigiamas ir neigiamas profesinių praktikų situacijas, kurios yra ypač svarbios slaugos studentų psichosocialinei adaptacijai ir profesinių kompetencijų įgijimui praktinio mokymo metu realioje darbo vietoje. Teigiamos situacijos: pasitikėjimas studentais ir jų pripažinimas, mentorių ir kitų darbuotojų dėmesys ir mokymas, galimybė atsakingai dirbti ir išmokti, pacientų dėkingumas ir pasitikėjimas studentais, galimybė padėti žmogui ir pagerinti jo sveikatą. Slaugos studentų dažniausios neigiamos situacijos buvo šios: akistata su pacientų mirtimi ir sunkiai sergantys pacientai, personalo nepasitikėjimas studentais, menkinimas, baimė, susijusi su COVID-19 liga.

Raktiniai žodžiai: stresas, koronaviruso pandemija, Covid-19, slaugos studentai, profesinės praktikos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.238
Pilnas tekstasPDF

Back