Aurika Vanckavičienė, Jūratė Macijauskienė, Algidas Basevičius, Aurelija Blaževičienė

Santrauka

Per paskutinius du dešimtmečius pasaulyje buvo vykdytas ne vienas sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių planavimo atskirose profesinėse kvalifikacijose tyrimas, kuriuose buvo vertinta sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių pasiūla ir poreikis bei juos lemiantys veiksniai, tačiau radiologijos technologų – kaip žmogiškųjų išteklių sveikatos priežiūros sistemoje – planavimo tyrimų Lietuvoje atlikta nebuvo. Šio straipsnio tikslas pateikti priimamų į radiologijos technologų studijas studentų skaičiaus prognozes iki 2030 metų, siekiant užtikrinti specialistų poreikį darbo rinkoje. Metodika. Į radiologijos technologo studijas priimamų studentų skaičiaus prognozė yra dalis platesnio tyrimo „Radiologijos technologų pasiūlos ir poreikio prognozė Lietuvoje 2012 – 2030 m.“, kuriame buvo prognozuota specialistų pasiūla ir poreikis pagal du scenarijus: vidutinį ir perspektyvinį [20]. Šiame tyrime, vertinant ir lyginat tarpusavyje, labiausiai tikėtinas radiologijos technologų pasiūlos ir poreikio prognozes perspektyvinių scenarijų atvejais buvo prognozuotas reikiamas stojančių į studijas skaičius iki 2030 m., siekiant patenkinti specialistų poreikį darbo rinkoje. Rezultatai. Vertinant radiologijos technologų poreikio ir pasiūlos perspektyvinius scenarijus iki 2030 m., per analizuojamą laikotarpį stebimas specialistų pasiūlos ir poreikio atotrūkis, kuris didėja nuo 2016 – 2017 m., ir 2020 m. prognozuojamas 0,13 etato trūkumas 10 tūkst. gyventojų., o 2030 m. 0,37 etato trūkumas 10 tūkst. gyventojų. Norint išvengti prognozuojamo specialistų trūkumo, perspektyvinio scenarijaus poreikio patenkinimui į studijas reikės priimti beveik ketvirtadaliu studentų daugiau nei iki šiol. Išvados. Siekiant patenkinti perspektyvinio scenarijaus, kuris yra labiausiai tikėtinas, prognozuojamą radiologijos technologų poreikį, kasmet stojančių į studijas skaičius 2013 – 2026 metų laikotarpiu turėtų didėti iki 30 proc.

Raktiniai žodžiai: radiologijos technologai; studijos; planavimas
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.033
Pilnas tekstasPDF

Atgal