Žymantas Žandaras, Rimantas Stukas

Santrauka

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2010 metais dviejose Vilniaus miesto pradinėse mokyklose anoniminės anketinės apklausos būdu apklausti 460 1-4 klasių mokinių tėvai. 2014 metais tose pačiose mokyklose analogiškai apklausti 346 tėvai. Duomenys analizuoti SPSS 22.0 programa. Kokybinių duomenų analizei naudotas Pearson‘o chi kvadratas (χ²). Duomenų skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p≤0,05. Rezultatai. 2010 metais sveikos mitybos rekomendacijų laikėsi 73,3% pradinukų tėvų, 2014 metais – 84,8%, atitinkamai kasdien pusryčiaudavo 65,7% ir 73,7% vaikų, prieš miegą valgantys vaikai 2010 metais sudarė 55,2%, o 2014 metais – 45,7%. 3 ir daugiau kartų per dieną daržoves 2010 metais valgė 12,2% respondentų vaikų, 2014 metais – 11,9%, atitinkamai vaisius 22,9% ir 25,0%, duoną ir grūdinius produktus – 28,5% ir 24,3%. Maisto papildus 2010 metais vartojo 44,4% pradinių klasių mokinių, 2014 metais – 52,6%. Išvados. Padaugėjo besilaikančių sveikos mitybos rekomendacijų tėvų, kasdien pusryčiaujančių, taip pat vartojančių maisto papildus vaikų. Reikšmingai sumažėjo prieš miegą valgančių vaikų.

Raktiniai žodžiai: pradinių klasių mokiniai; mityba; mitybos pokyčiai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.004
Pilnas tekstasPDF

Atgal