Audronė Dumčienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų psichoemocinės savijautos ypatumus ir sąsajas su profesine veikla. Tyrime psichoemocinė savijauta kaip kompleksinis įvertis apibūdinamas keturiais pagrindiniais komponentais: psichinės sveikatos lygis, savikontrolė, nerimo ir streso lygis. Buvo tirta 100 vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojų, pasižymėjusių kūrybingumu profesinėje veikloje ir neatskleidusių analogiškų gebėjimų. Tiriamųjų apklausai buvo pasitelktos keturios metodikos. Matematinės statistikos hipotezėms
tikrinti buvo taikomas χ2 kriterijus. Straipsnyje pateikiami tyrimo duomenys atskleidžia, kad kūrybingai dirbančių mokytojų psichoemocinė savijauta statistiškai patikimai (p<0,05) geresnė nei nekūrybingų kolegų. Psichinės sveikatos lygio, patiriamo streso ir nerimo lygio bei savikontrolės išreikštumo rodikliai patikimai (p<0,05) geresni kūrybingųjų mokytojų.

Raktiniai žodžiai: psichoemocinė savijauta, nerimas, savikontrolė, stresas, mokytojas.
DOI: 10.5200/211
Pilnas tekstasPDF

Atgal