Jonas Sąlyga

Santrauka

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos jūrininkų, dirbančių jūroje, gyvenimo kokybę jiems dirbant jūroje. Buvo apklausti 227 Lietuvos jūrininkai. Apklausa buvo siekiama ištirti Lietuvos jūrininkų gyvenimo kokybę jiems dirbant jūroje, akcentuojant jų profesinėje veikloje svarbias gyvenimo sritis, tokias, kaip: 1) profesiniai (rizikos) veiksniai; 2) pagrindiniai Lietuvos jūrininkų sveikatos sutrikimai; 3) jūrininkų gyvenimo kokybės įvertinimas naudojant SF – 36 sveikatos kokybės klausimyną; 4) žinias apie sveikatą, įvertinant faktą, kad daugelis specifinių jūroje atsirandančių rizikos veiksnių yra neišvengiami ir nepakeičiami, tačiau juos įmanoma modifikuoti papildant
ar kuriant naujas strategijas, siekiant sumažinti tų veiksnių poveikį jūrininkų sveikatai. Tyrimas atliktas 2010 m. gruodžio – 2011 m. balandžio mėnesiais. Buvo tirti jūrininkai nuo 21 iki 61 (vidurkis – 42,4 (SN – 11,3) m.) metų amžiaus. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad labiausiai jūrininkų sveikatą darbo metu veikia šie profesiniai rizikos veiksniai: vibracija – 28,2 proc., triukšmas – 18,5 proc., stresas – 17,5 proc., didelis darbo krūvis – 14,9 proc. ir nuovargis – 11,4 proc. Dauguma respondentų (77 proc.) patyrė silpną fizinį skausmą per pastarąsias 4 savaites. Jokio fizinio skausmo nepatyrė mažas skaičius respondentų – 12 proc. Labai silpną fizinį skausmą
patyrė tik 11 proc. Beveik pusė respondentų (47 proc.) savo sveikatą vertina gerai. Panašus respondentų skaičius savo sveikatą vertina puikiai (22 proc.) ir labai gerai (21 proc.). Tik 10 proc. jūrininkų savo sveikatą vertina patenkinamai. Daugiau nei pusei respondentų (75 proc.) fizinės sveikatos ar emocinės problemos vidutiniškai trukdė normaliai socialinei respondentų veiklai su šeima, draugais ar kitais asmenimis. 13 proc. respondentų pažymėjo, kad tik šiek tiek buvo paveikta normali socialinė veikla. Panašus skaičius (12 proc.) respondentų teigė, kad jie jokio poveikio nepatyrė.

Raktiniai žodžiai: jūrininkai, gyvenimo kokybė.
DOI: 10.5200/187
Pilnas tekstasPDF

Atgal