Algirdas Juozulynas, Algirdas Venalis, Antanas Jurgelėnas, Audrius Gocentas, Vaineta Valeikienė, Dalia Stasytytė – Bunevičienė, Mažena Orlovskaja

Santrauka

Sveikata yra daugiau nei ligos ar negalios nebuvimas.Tai – visapusė fizinė, dvasinė, socialinė gerovė.Vertybė tai daugiareikšmė, sudėtinga, apibendrintasąvoka, kaip algoritmas matematikoje ar meniškumasliteratūroje. Vertybių internalizacija vykstavisą žmogaus gyvenimą, bet jos raiška įvairiais gyvenimo tarpsniais skiriasi ir ji skirtingų autorių įvairiai traktuojama. Tyrimo tikslas ištirti jaunų vilniečiųsveikatą, vertybes ir jų internalizaciją.Tyrime dalyvavo Vilniaus miesto 25-35 metų vilniečiai.Buvo apklausta 310 respondentų, iš jų 93 vyrai ir 217 moterų. Nustatytas statistiškai reikšmingasskirtumas tarp vyrų ir moterų sveikatos vertinimo(p=0,05). Vyrai savo sveikatą vertino saikingiau.Taip pat buvo nustatyta silpna teigiama koreliacijatarp pasitenkinimo gyvenimu bei bažnyčios lankymu. Iš gautų rezultatų galima teigti, kad tie respondentai, kurie dažniau lankosi bažnyčioje – yra labiau patenkinti savo gyvenimu. Daugiau nei pusė jaunų vilniečių savo sveikatą apibūdino kaip gerą ir net 21,9% respondentų sveikatą vertino kaip labai gerą, o tik 1,6% – kaip blogą. Moterys labiau vertina sveikatą, meilę, tikėjimą, viltį, kultūrą ir tautiškumą,o vyrams labiau yra svarbesnės materialinėsvertybės. Vilniečiai, kurie dažniau lankosi bažnyčioje– yra labiau patenkinti savo gyvenimu, mažiauišvarginti gyvenimo rūpesčių ir nesėkmių. Taip pat nustatėme, kad tiriamųjų nuotaika tiesiogiai koreliuoja su religija. Viltis – viena iš svarbiausių gyvenimo skatintojų, daranti teigiamą įtaką jaunų žmonių sveikatai, ir tai rodo statistiškai reikšminga koreliacija. Tų jaunuolių, kurie gyvena šviesia viltimi,sveikatos būklė yra geresnė. Taigi, tyrimai parodė,kad vyksta pozityvi jaunų vilniečių internalizacijaįsisavinant vertybines, pažintines, emocines ir elgesio komponentes gyvenimo kelyje.

Raktiniai žodžiai: jauni vilniečiai, sveikata, vertybės, internalizacija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.018
Pilnas tekstasPDF

Atgal