Rimgailė Šatrauskaitė, Rasa Tamulienė, Daiva Mačiulienė

Santrauka

Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiamaįvertinti gydytojo odontologo padėjėjo darbe patiriamąstresą. Tyrime dalyvavo 62 Kauno mieste dirbantysodontologų padėjėjai. Gydytojų odontologųpadėjėjų darbe patiriamas stresas buvo vertinamaspagal ASSET skalę, naudotas duomenų rinkimometodas – apklausa raštu. Tyrimo rezultatai atskleidė:nors gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamasstresas yra vidutinio lygmens, vis dėlto jisyra ženkliai artėjantis prie aukšto patiriamo stresolygmens. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad didžiausistresoriai gydytojo odontologo padėjėjo darbe yrasantykiai su kolegomis bei tai, jog darbuotojai nesijaučiavertinami, jais nėra pakankamai pasitikima.Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didesnį stresą patiriajaunesniojo amžiaus, mažesnį darbo stažą turintysspecialistai. Nustatyta, kad privačiame sektoriujedirbantys gydytojai odontologai padėjėjai patiriaaukštesnio lygmens stresą nei viešajame sektoriujedirbantys specialistai.

Raktiniai žodžiai: gydytojų odontologų padėjėjai, darbe patiriamas stresas
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.112
Pilnas tekstasPDF

Atgal