Vaida Batulevičienė, Kristina Žižytė

Santrauka

Vandentiekio vandenį vartotojai naudoja įvairiemstikslams, o vartojant jį kaip geriamąjį vandenį vartotojaisprendžia jo tinkamumą pagal savo skonį. Vartotojaistengiasi pritaikyti vandenį savo reikmėms irskoniui gerindami jo kokybę. Vienas iš vandens gerinimobūdų yra vandens filtracija. Filtrai dažniausiaiskirstomi į mechaninius, vandens minkštinimo,nugeležinimo, mineralizavimo, aktyvuotos angliesbei atvirkštinio osmoso slėgio filtrus. Pagrindinė šiųfiltrų funkcija – gerinti vandenį ir užtikrinti geriamojovandens kokybę.Tyrimo tikslas – įvertinti filtruoto vandentiekio vandenskokybę pagal cheminę sudėtį. Tyrimo metubuvo atliktas vandens kokybės tyrimas: nustatytaskalcio ir magnio jonų, sulfatų, chloridų kiekis atsitiktinaipasirinktuose, 5 skirtingų filtrų, 29 filtruotovandens mėginiuose. Atlikto tyrimo duomenimis,nustatyta, kad didžiausias cheminės sudėtiespokytis, mineralinių medžiagų kiekio sumažėjimas,stebimas vandenį nufiltravus atvirkštinio osmosinioslėgio filtru. Mineralizavimo filtras nepapildokalcio ir magnio jonais, sulfatais bei chloridais ikivandentiekio tiekiamo vandens sudėties. Mechaninisvandens filtras neturi įtakos cheminei vandenssudėčiai. Nugeležinimo filtras mažiau pakeičia cheminęvandens sudėtį nei minkštinimo ar atvirkštinioosmosinio slėgio filtras. Geriamojo vandens kokybėtaip pat gali priklausyti nuo vandenvietės bei filtropriežiūros.

Raktiniai žodžiai: buitiniai vandens filtrai, geriamasis vanduo, vandens kokybė
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.113
Pilnas tekstasPDF

Atgal