Vinsas Janušonis

Santrauka

Darbo tikslas: įvertinti sveikatos priežiūros vadybosraidą ir esminius pokyčius Lietuvos sveikatos apsaugossistemoje ir jos organizacijose.Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos sveikatospriežiūros vadybos klausimais, statistiniai duomenys,teisės aktai. Visa tai sisteminta ir vertinta.Darbe atskleisti profesionalios sveikatos priežiūrosvadybos ir bendrosios vadybos esminiai skirtumaibei parodytas sveikatos priežiūros vadybos sudėtingumas.Pateikta sveikatos priežiūros sistemos ir josorganizacijų vadybos bei vadybos mokslo raida, atskleistiesminiai jos vystymosi trikdžiai.Daroma išvada, kad nepaisant įvairių trikdžių ir neigiamųmomentų, sveikatos priežiūros vadyba šalyjevystėsi ir tobulėjo, dėl to gerėjo ir pati sveikatospriežiūra.

Raktiniai žodžiai: sveikatos priežiūros vadyba, išteklių valdymas, centralizacija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.082
Pilnas tekstasPDF

Atgal