Rimantas Stukas, Rokas Arlauskas, Valerij Dobrovolskij, Donatas Austys, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis

Abstract

Maisto ženklinimas vartotojui gali suteikti daug informacijos apie produktą, tik svarbu tą informaciją perskaityti ir teisingai suprasti. Tuomet maisto produkto pasirinkimas bus teisingas, o mityba sveikesnė ir visavertiškesnė. Tyrimo tikslas – nustatyti, koks Lietuvos gyventojų požiūris į maisto etiketėse pateikiamą informaciją. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2019 metais visoje Lietuvos teritorijoje. Tikslinė grupė – šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Per tyrimą taikyta apklausa raštu, apklausti 1008 respondentai. Atliekant tyrimą, naudotas daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės atrankos metodas. Duomenų analizė atlikta SPSS/PC programine įranga. Duomenys laikomi statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05. Rezultatai. Etiketėje pateikiamą produkto sudėtį visuomet skaito 26 proc. gyventojų. 38 proc. tai daro kartais, 21 proc. ‒ pavieniais atvejais, 15 proc. ‒ niekada. Renkantis maisto produktus, etikečių informacijos visiškai neskaito 21,1 proc. vyrų ir 8,8 proc. moterų, o dažnai skaito 33,6 proc. moterų ir 17,5 proc. vyrų. Maisto produktų sudėtimi etiketėse dažniausiai nesidomi 56 m. amžiaus ir vyresni respondentai (19,8 proc.). Nustatyta, kad 36,3 proc. gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dažnai skaito produktų sudėtį. Dažnai skaito ir didesnes pajamas gaunantys asmenys. Maisto produktų ženklinimo informacijos visiškai neskaito 16,3 proc. nevedusiųjų / netekėjusiųjų ir 13 proc. gyvenančiųjų šeimoje. Produktų sudėties neskaito daugiau kaimo (20,4 proc.) nei miesto ir rajono centrų gyventojų. Išvados. Tyrimas atskleidė, kad maisto produktų sudedamosiomis dalimis daugelis gyventojų nesidomi, taigi renkantis maisto produktus jų galimas poveikis sveikatai Lietuvos gyventojams nėra prioritetas. Todėl svarbu ir prasminga tai, kad direktyviniuose Lietuvos Respublikos dokumentuose kalbama apie sveikos mitybos mokymą, o Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2019 m. priimtose „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairėse“ numatyta skatinti sveiką ir subalansuotą mitybą bei nurodytos būtinos veiklos, kurios yra savalaikės ir pagrįstos. Būtina užtikrinti išsamų ir visiems suprantamą informacijos apie maisto sudėtį ir vertę pateikimą, naudojant maisto ženklinimą.

Keyword(s): mityba, maisto ženklinimas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.074
Full TextPDF

Back