Jurgita Kazlauskienė, Giedrė Bulotienė, Natalja Fatkulina

Abstract

Krūties vėžio diagnozę sužinojusios moterys patiria stiprų sukrėtimą, kuris gali paveikti daugelį gyvenimo sričių ir stipriai sutrikdyti pacienčių adaptaciją. Krūties vėžiu sergančių pacienčių potrauminio streso sutrikimo rizika yra didesnė, nei bendrojoje populiacijoje. Tyrimo tikslas – įvertinti sociodemografinių ir klinikinių veiksnių įtaką potrauminio streso sutrikimo rizikai prieš krūties operaciją ir praėjus vieneriems metams po jos. Tyrimo rezultatai parodė, kad krūties vėžiu sergančių pacienčių potrauminio streso sutrikimo rizika per metus statistiškai reikšmingai sumažėjo. Potrauminio streso sutrikimo riziką praėjus vieneriems metams po operacijos didina gyvenimas santuokoje arba partnerystėje ir aukštesnis išsilavinimas. Apmokamas darbas kelia potrauminio streso sutrikimo riziką prieš operaciją, bet apsaugo nuo šios rizikos praėjus vieneriems metams po operacijos. Trumpas laiko tarpas po naviko nustatymo didina potrauminio streso sutrikimo riziką. Krūtį tausojanti operacija, praėjus vieneriems metams po jos, kelia potrauminio streso sutrikimo riziką. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas krūties vėžiu sergančioms pacientėms, tikslinga atkreipti dėmesį į jų psichologines problemas ir poreikius ankstyvajame (prieš operaciją) ir vėlyvajame (praėjus vieneriems metams) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo etape. Svarbu į pacienčių sveikatos priežiūros procesą kryptingai įtraukti jų šeimos narius ir artimuosius, taip siekiant sustiprinti pagalbą bei paramą iš artimiausios pacientei socialinės aplinkos.

Keyword(s): potrauminio streso sutrikimas, krūties vėžys, rizikos veiksniai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.032
Full TextPDF

Back