Laimutė Samsonienė, Solveiga Zvicevičienė, Monika Lučiūnienė

Abstract

Žmogaus funkcinė veikla yra integralus daugiamatis komponentas, apibūdinamas kaip veiksmai, kuriuos asmuo atlieka savarankiškai ir motyvuotai, siekdamas prasmingos asmeninės gerovės.

Atvejo tyrimo tikslas – atskleisti kompleksinę (sunkią) negalią turinčių paauglių judesių dinamikos ir socialinių santykių kaitą, taikant šokamojo folkloro programą. Tyrimas atliktas miesto specialiojoje mokykloje nuo 2020-10-01 iki 2021-03-08. Mokyklos administracija ir tėvai, supažindinti su tyrimo eiga, davė sutikimus užsiėmimus filmuoti ir skleisti duomenis. Tiriamieji dalyvavo šokamojo folkloro programoje, adaptuotoje paaugliams, turintiems kompleksinę negalią, pagal S. Zvicevičienės metodiką (2018). Vyko dešimt indivi­dualių sesijų du kartus per savaitę po 30 minučių. As­meniniai duomenys buvo koduojami, taip užtikrinant duomenų anonimiškumą. Patogiosios atrankos būdu atrinkti trys 13 metų berniukai, turintys kompleksinę (sunkią) negalią.

Tyrimo metodai. Kūno analizės metodas pagal N. J. Oganesian (rus. Н.Ю. Оганесян, 2009), filmavimas, stebėjimas, kokybinė duomenų analizė. Empirinių duo­menų analizė atlikta naudojantis Microsoft Office pro­gramų paketu.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad šokamasis folkloras buvo puiki patirtis tiriamųjų emocijoms bei socialinių ryšių plėtotei ir pagerino bendrąją judesių dinamiką. Tyrimo metu nustatyta, kad kompleksinės negalios ypatumai skirtingai paveikė tiriamųjų judesių dinami­kos rodiklius bei emocinį tiriamojo ir terapeuto ryšį.

Keyword(s): kompleksinė negalia, judesio dinamika, socialiniai ryšiai, šokio-judesio terapija, šokamasis folkloras.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.063
Full TextPDF

Back