Vilija Dambrauskienė, Deimantė Šaulienė

Abstract

Kairiojo prieširdžio ausytės uždarymas šiuo metu yra pirmo pasirinkimo gydymo būdas siekiant išvengti išemi­nio galvos smegenų insulto ar kitų sisteminės emboliza­cijos komplikacijų pacientams, sergantiems nevožtuviniu prieširdžių virpėjimu, ir kurie negali vartoti antikoagu­liantų. Nors šios procedūros saugumas yra įrodytas, vis dėlto išlieka abejonių dėl jos veiksmingumo, komplika­cijų pavojaus – uždariklio trombozės ir liekamųjų nuos­ruvų po prietaiso implantavimo. Atliekama vis daugiau klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų siekiant išanalizuoti šias problemas. Tyrimų metu vertinamas kairiojo prie­širdžio ausytės uždarymo procedūros veiksmingumas, saugumas ir ilgalaikiai rezultatai. Šių tyrimų rezultatai gali lemti dažnesnį gydytojų pasirinkimą taikyti kairiojo prieširdžio ausytės uždarymo procedūrą įvertinus galimą naudą ir riziką.

Keyword(s): kairiojo prieširdžio ausytės (KPrA) uždarymas, iššūkiai, komplikacijos, uždariklio trombozė, liekamoji nuosruva, procedūros optimizavimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.104
Full Text: PDF

Back