Albina Vaičiulevičienė, Goda Jonaitytė, Vaida Batulevičienė

Abstract

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) teigimu, „Dezinfekcija yra viena iš užkrečiamųjų ligų perda­vimo rizikos mažinimo priemonių“ (2014). Jonizuotas rūgštinis vanduo pasirenkamas kaip mažiau toksiška žmgaus sveikatai ir aplinkai antimikrobinį poveikį tu­rinti medžiaga. Lietuvos UAB „Burbuliukas“ gamin­tojai siūlo alternatyvą cheminiams dezinfektantams – jonizuotą rūgštinį vandenį (anolitą), kuris saugus žmogui ir aplinkai bei pigesnis už cheminius dezin­fektantus ir naikina patogeninius mikroorganizmus. Tad šio darbo tikslas buvo įvertinti jonizuoto rūgšti­nio vandens antimikrobinį poveikį. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto mikrobiologijos laboratorijoje UAB „Burbuliukas“ užsakymu buvo atliktas mikro­biologinis jonizuoto rūgštinio vandens (anolito) an­timikrobinis tyrimas plovinių metodu. Tirtas anolito poveikis užkrėstų paviršių (stalviršių, keramikinių plytelių, grindų linoleumo dangos) ir medicininių įrankių (stiklinių, keramikinių, metalinių) mikroor­ganizmais, turinčiais skirtingas biologines savybes. Tyrimui naudotos etaloninės mikroorganizmų kul­tūros, gautos OXOID Nr. 605068: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Esherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumo­niae ATCC 31488, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris ATCC 8427, Bacillus subtilis ATCC6633, Candida albicans ATCC10231. Anolito ekspozicijos poveikis truko 15-30 min. Medicininiai instrumentai buvo pamerkti į anolitą, o paviršiai plau­nami anolite įmirkyta šluoste. Jonizuotas rūgštinis vanduo biocidiškai veikė skirtingas biologines savy­bes turinčius mikroorganizmus, kuriais buvo užkrėsti medicininiai instrumentai. Užkrėtus etaloninėmis mi­kroorganizmų kultūromis paviršius ir nuvalius anolitu du kartus su 15 minučių intervalu, po pirmo valymo aptiktos pavienės mikroorganizmų kolonijos, nuvalius antrą kartą – jonizuotas rūgštinis vanduo sunaikino sporines, nesporines bakterijas bei Candida grybus.

Keyword(s): anolitas, „žalioji“ dezinfekcija, antibakterinis poveikis, antigrybelinis poveikis, medicininiai instrumentai, paviršių dezinfekavimas.
DOI10.5200/sm-hs.2018.073
Full TextPDF

Back