Ieva Jasponytė

Abstract

Iritacinis kontaktinis dermatitas yra uždegiminė odos liga, pasireiškianti kaip nespecifinis odos atsakas į tie­sioginę cheminę odos pažaidą, dažniausiai pažeidžiantis delnus, veidą, akių vokus ir pėdas. Kliniškai iritacinis kontaktinis dermatitas gali pasireikšti kaip ūmi arba lė­tinė liga, lydima niežėjimo arba skausmo simptomati­kos. Ūmus kontaktinis dermatitas dažniausiai reiškiasi pustulėmis, pūslelėmis, eritemomis, erozijomis, retes­niais atvejais − hemoragijomis. Lėtiniam kontaktiniam dermatitui būdingos lokalizuotos arba difuzinės žaizdos su aiškių ribų neturinčiomis žvynuotomis plokštelėmis, odos sausumas, lichenifikacija ir deskvamacija.

Tyrimo tikslas − atrinkti ir apžvelgti naujausią mokslinę literatūrą apie iritacinį kontaktinį dermatitą, jo epidemi­ologiją ir etiologiją.

Keyword(s): iritacinis kontaktinis dermatitas, iritacinio kontaktinio dermatito epidemiologija, etiologija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.101
Full TextPDF

Back