Gintarė Montvilaitė, Dalia Antinienė

Abstract

Gydytojai rezidentai kasdienėje veikloje patiria stresą, susijusį su akademiniais, darbo ir asmeniniais veiksniais. Įveikti sunkumus padeda streso įveikos strategijos ir psichologinė pagalba. Ar esant poreikiui asmuo bus linkęs kreiptis į psichologą, priklauso nuo požiūrio į tokio pobūdžio paslaugas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gydytojų rezidentų naudojamas streso įveikos strategijas ir jų požiūrį į psichologinę pagalbą. Tyrime dalyvavo 108 gydytojai rezidentai, kuriems buvo pateikti 2 klausimynai: streso įveikos strategijų (Coping styles questionnaire) ir požiūrio į psichologinę pagalbą vertinimui (Attitudes toward seeking professional psychological help – short form). Anketos tiriamiesiems siųstos asmeniniu elektroniniu paštu ir platinamos socialinio tinklo „Facebook“ tikslinėse grupėse, popierinės anketos pateiktos tiriamųjų darbo ir susibūrimų vietose.

Rezultatai atskleidė, jog gydytojams rezidentams labiausiai būdinga racionali streso įveika, kiek mažiau – emocinė įveika, atsiribojimas ir vengimas. Moterys, labiau nei vyrai, linkusios naudoti emocinę, o vyrai – atsiribojimo įveiką. Tyrimo dalyviai išreiškė palankų požiūrį į psichologinę pagalbą, tačiau jis nėra susijęs su naudojamomis streso įveikos strategijomis.

Keyword(s): medicinos personalas, gydytojai rezidentai, stresas, streso įveika, psichologinė pagalba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.045
Full TextPDF

Back