Rasa Žutautienė, Ričardas Radišauskas, Rūta Ustinavičienė, Jolita Kirvaitienė

Abstract

Psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai yra pagrindiniai,sąlygojantys pasitenkinimą darbu, o drauge ir darbo kokybę. Skiriama daug su darbu susijusių psichosocialinių rizikos veiksnių gydytojųdarbe, iš kurių galima paminėti: pernelyg įtemptądarbo grafiką, didelius reikalavimus darbe, didelį darbo krūvį, darbo – atlygio neatitikimą, dėl to vystosistresas.Moksliniais tyrimais nustatyta, kad dauguma gydytojųsergantys eina į darbą ir ligą gydosi patys. Dažniausi nustatyti sveikatos sutrikimai yra: galvos skausmas, miego sutrikimai, „perdegimo“ darbe sindromas.

Keyword(s): stresas, gydytojų sveikata, gydytojų psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.038
Full TextPDF

Back