Tomas Aukštikalnis, Veslava Radzevič, Ernesta Godliauskienė, Rita Urbanavičė, Jonas Kairys, Juozas Raistenskis

Abstract

Tyrimo tikslas – ištirti dozuoto fizinio krūvio poveikį paauglių skeleto raumenų sistemai.
Tyrimas buvo vykdomas 2018 m. kovo – 2019 m. sausio mėnesiais Vilniaus Senvagės gimnazijoje ir Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filiale. Tyrime dalyvavo 14–17 metų paaugliai, kurie savanoriškai sutiko dalyvauti tyrime. Tiriamųjų imtį sudarė 46 mokiniai, iš kurių – 27 merginos ir 19 vaikinų. Mokinių kojų raumenų jėgos bei dinaminės ištvermės vertinimui naudotas izokinetinis dinamometras „Biodex multi-joint system 4-pro“, o ūgiui ir bendrajai kūno masei nustatyti – medicininės svarstyklės. Dozuoto fizinio krūvio intervencijos poveikiui tirti naudotas veloergometras. Statistinei duomenų analizei atlikti buvo naudojamos MS Excel 2016 ir SPSS Windows 17.0 programos.
Rezultatai. Dviejų mėnesių trukmės dozuoto fizinio krūvio taikymas padidino maksimalią jėgą, jėgos ir kūno masės santykį bei nuveiktą darbą (p≤0,05). Praėjus dviejų mėnesių trukmės intervencijos taikymui, papildomai du mėnesius laikantis fizinio aktyvumo rekomendacijų, pasiekti skeleto raumenų jėgos ir dinaminės ištvermės rezultatai neregresavo (p≤0,05). Atitinkamai, keturis mėnesius taikant vienodą dozuotą fizinį krūvį, taip pat padidėjo skeleto raumenų jėga ir dinaminė ištvermė (p≤0,05), tačiau nuo antro intervencijos mėnesio raumenų jėgos ir dinaminės ištvermės didėjimo tendencija nebuvo statistiškai reikšminga (p>0,05). Taikant dviejų ir keturių mėnesių trukmės intervenciją, agonistų ir antagonistų santykis tyrimo eigoje nepakito (p>0,05). Lyginant fizinio krūvio poveikį abiem tiriamųjų grupėms, pastebėta, kad po dviejų mėnesių intervencijos, jėgos ir kūno masės santykis buvo didesnis, nei tos grupės, kuriai buvo taikyta keturių mėnesių trukmės intervencija (p≤0,05). Tiriamųjų grupei, kuriai buvo taikyta keturių mėnesių trukmės intervencija, agonistų ir antagonistų santykis pirmojo ir antrojo tyrimo metu buvo didesnis, nei tos grupės, kuriai buvo taikyta dviejų mėnesių trukmės intervencija (p≤0,05), tačiau skirtumų tarp kitų jėgos ir dinaminės ištvermės rodiklių nenustatyta (p>0,05).
Išvados. Dviejų mėnesių trukmės dozuoto fizinio krūvio taikymas vienodai padidino skeleto raumenų jėgą ir dinaminę ištvermę agonistams ir antagonistams. Du mėnesius namuose laikantis fizinio aktyvumo rekomendacijų, skeleto raumenų jėgos ir dinaminės ištvermės rezultatai neregresavo. Keturių mėnesių trukmės dozuoto fizinio krūvio taikymas vienodai padidino skeleto raumenų jėgą ir dinaminę ištvermę agonistams ir antagonistams, tačiau nuo antro intervencijos mėnesio raumenų jėgos ir dinaminės ištvermės didėjimo tendencija nebuvo statistiškai reikšminga. Ir keturių mėnesių trukmės dozuoto fizinio krūvio taikymas, ir dviejų mėnesių intervencija, po kurios du mėnesius namuose laikytasi fizinio aktyvumo rekomendacijų, vienodai padidino raumenų jėgos ir dinaminės ištvermės rodiklius.

Keyword(s): dozuotas fizinis krūvis, veloergometras, paaugliai, skeleto raumenų sistema.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.003
Full TextPDF

Back