Joana Vilkin-Jucienė

Abstract

Depresija ir nerimas yra vieni dažniausių sergančiųjų sistemine raudonąja vilklige neuropsichiatrinių skundų. Su padidėjusia rizika susirgti depresija ir nerimo sutri­kimais siejami keli veiksniai: tam tikrų autoantikūnų buvimas, neurologinis pažeidimas, bėrimai ir citokinų koncentracija. Psichikos sutrikimų komorbidiškumas su sistemine raudonąja vilklige reikšmingai pablogina sergančiųjų gyvenimo kokybę, apsunkina somatinių li­gos manifestacijų gydymą ir blogina ligos baigtį, todėl ankstyvas neuropsichiatrinių simptomų identifikavimas ir gydymas yra labai svarbūs. Tyrimo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pa­teikiamus duomenis apie depresijos ir nerimo atsiradimo rizikos veiksnius, sergant sistemine raudonąja vilklige.

Keyword(s): sisteminė raudonoji vilkligė, depresija, generalizuotas nerimo sutrikimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.019
Full Text: PDF

Back