Toma Misiulytė

Abstract

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADS) – tai neurolo­ginis sutrikimas, kuriam būdingas sutrikęs dėmesys, per didelis aktyvumas bei impulsyvumas. Šiame straipsnyje nagrinėjami aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos ypatumai vėlyvojoje paauglystėje. Nurodomi veiksniai, dėl kurių gali būti sunku atpažinti ADS šiame amžiaus tarpsnyje. Aptariamas diagnostinių metodikų stygius Lietuvoje.

Pristatomas 17 m. jaunuolio klinikinis atvejis, kuris ilius­truoja vėlyvojoje paauglystėje pasireiškiančius ADS simptomus. Paciento nusiskundimai: sunku susikaupti, ilgiau išlaikyti dėmesį. Jį vargina motorinis aktyvumas, miego bei fizinio aktyvumo stoka. Į specialistus krei­piasi pirmą kartą.

Siekdami nustatyti sutrikimą, paciento būklę vertino keli specialistai. ADS diagnozė buvo patvirtinta. Atlikus dife­rencinės diagnostikos analizę, pateikti vertinimui svarbūs veiksniai. Straipsnyje pristatytas klinikinis atvejis gali būti naudingas gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, vertinantiems ir diagnozuojantiems ADS vėlyvojoje paauglystėje.

Keyword(s): aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, vėlyvoji paauglystė, diagnostikos metodai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.142
Full Text: PDF

Back