Rugilė Vareikaitė, Gintarė Kondratavičiūtė, Ieva Petrauskaitė

Abstract

Vitamino D, vieno iš riebaluose tirpių vitaminų, kuris šiuo metu priskiriamas net ir neurosteroidų grupei, trū­kumas ar nepakankamas jo kiekis nustatomas daugeliui žmonių visame pasaulyje. Atliekant mokslinius tyrimus, nustatoma vis daugiau sąsajų tarp vitamino D stokos ir neurologinių sutrikimų. Šiuo metu randama vis daugiau įrodymų, kad vitaminas D turi įtakos Alzheimerio li­gos, epilepsijos vystymuisi, neretai nuo jo priklauso net ligos eiga ir jos sunkumas. Randama duomenų apie šio vitamino trūkumo poveikį galvos skausmams, migrenai. Tyrimo tikslas − remiantis moksline literatūra apžvelgti vitamino D įtaką anksčiau minėtiems neurologiniams sutrikimams.

Keyword(s): vitaminas D, trūkumas, neurologija, Alzheimerio liga, galvos skausmai, epilepsija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.248
Full Text: PDF

Back