Nerijus Šileika, Aleksandras Bagajevas

Abstract

Lietuvių autorių straipsniuose mažai informacijos apiešautinius vaikų sužalojimus.Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 4,2 % vaikų (nuo0 iki 17 metų amžiaus) panaudojo šaunamąjį ginklą per pastaruosiusmetus (1). Šautiniai vaikų sužalojimai yra trečiapagal dažnį mirties priežastis tarp JAV vaikų (nuo 1 iki 17metų amžiaus) (2).JAV kasmet miršta 1300 ir gydoma 5790 vaikų dėl šautiniųsužalojimų. Tarp JAV vaikų mažėja mirčių dėl netyčiniųsusižalojimų ir žmogžudysčių, tačiau didėja mirčių dėlsavižudybių šaunamaisiais ginklais (3).Vaizdo torakoskopinės operacijos (videoassisted thoracoscopicsurgery, VATS) yra saugios ir efektyvios gydantvaikų krūtinės ląstos ligas dėl mažesnės traumos ir pooperaciniųskausmų, trumpesnės drenų laikymo trukmės irtrumpesnio pooperacinio lovadienio (4).Šiame straipsnyje pristatysime vaiko šautinio sužalojimoklinikinį atvejį.

DOI: 10.5200/sm-hs.2017.079
Full TextPDF

Back