Kamilė Tiškutė

Abstract

Cholesteatoma apibūdinama kaip gerybinis, besiplečian­tis ir destrukcinis epitelinis uždegimas vidurinėje ausyje ir smilkinkaulyje. Cholesteatomos pagal etiopatofizio­loginį mechanizmą klasifikuojamos į įgimtas ir įgytas. Besiplečianti ir aplinkinį kaulinį audinį penetruojanti cholesteatoma gali sukelti klausos, pusiausvyros ir veido raumenų sutrikimus. Cholesteatoma gali būti diagnozuo­jama pasitelkus konservatyvius tyrimo metodus, kaip otoskopija, tačiau kompiuterinės tomografijos tyrimas padeda geriau įvertinti ligos išplitimą. Šiuo metu nėra sėkmingo nechirurginio gydymo, todėl cholesteatomos gydymui reikalinga atlikti operaciją.

Keyword(s): cholesteatoma. vidurinės ausies cholesteatoma, įgyta cholesteatoma, įgimta cholesteatoma.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.120
Full Text: PDF

Back