Sergejus Andruškevičius

Abstract

 

Psichikos ligų prevencija yra vienas svarbiausių Lie­tuvos valstybės prioritetų (Lietuvos sveikatos 2014– 2025 metų programa, 2014). Vasaros laiko taikymo poveikis psichikos sveikatai Lietuvoje (jos platumoje) nėra tinkamai ištirtas, iki šiol neaišku, kaip tai vei­kia žmones, pirmiausia tuos, kurie serga psichikos ligomis. Todėl labai svarbu išanalizuoti vasaros laiko poveikį žmogaus organizmui, jo psichikai ir atsakyti į klausimą, kokio pobūdžio šis poveikis. Darbo tikslas – išanalizuoti vasaros laiko taikymo poveikį psichikos sveikatai Lietuvoje. Darbe naudoti tyrimo metodai: mokslinės literatūros, tarptautinių ir nacionalinių do­kumentų sisteminė ir lyginamoji analizė, anketinis metodas, statistiniai duomenų apdorojimo metodai (SPSS 21.0 for Windows). Empirinio tyrimo rezulta­tai parodė, kad šizofrenija sergantiems pacientams neigiamas poveikis stipresnis pavasarį, sergantiems šizoafektiniu sutrikimu – vienodas ir rudenį, ir pava­sarį, sergantiems dvipoliu afektiniu sutrikimu, kar­totiniu depresiniu sutrikimu ir adaptacijos sutrikimu poveikis stipresnis rudenį. Vidinė desinchronozė, su­keliama laiko persukimo pavasarį ir rudenį, labiausiai kliniškai reiškiasi pirmą savaitę ir redukuojasi per 2–3 savaites. Persukus laiką psichikos ligoniai Lietuvoje paprastai skundžiasi miego sutrikimais. Neigiamu vasaros laiko taikymo poveikiu Lietuvoje dažniau skundžiasi sergantys dvipoliu afektiniu sutrikimu, pasikartojančiu depresiniu sutrikimu pacientai. Lygi­nant vyrus ir moteris statistiškai patikimai neigiamą laiko persukimo poveikį ir pavasarį, ir rudenį dažniau jaučia pacientės moterys.

Keyword(s): vasaros laikas, psichikos sveikata, vasaros laiko taikymas Lietuvoje.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.042
Full TextPDF

Back