Mindaugas Rutalė, Jurgita Daukšienė, Ona Ragažinskienė

Abstract

Vaistingieji augalai yra biologiškai aktyvių junginiųšaltinis. Jie plačiai taikomi lėtinių ir ūmių ligų terapijai.Viena iš galimų terapijos sričių yra dermatologija.Dermatologijos srityje augalų sintetinami biologiškaiaktyvūs junginiai naudojami kaip sisteminioir vietinio poveikio priemonės. Tokia jų pritaikymogalimybė puikiai tinka kovojant su paprastųjų spuogų(aknės) atsiradimu.

Tyrimo tikslas – įvertinti vaistinių augalų naudojimątarp paprastaisiais spuogais sergančių pacientų. Tyrimasatliktas Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų visuomenėsvaistinėse. Tyrimas apėmė 500 respondentų, atsakomumas80,6 proc. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvigrupes: naudojančius vaistinguosius augalus (N=246)ir nenaudojančius vaistingųjų augalų (N=157). Gautiduomenys palyginti tarpusavyje nustatant statistiškaireikšmingą skirtumą tarp respondentų bei z kriterijų.Tyrimo rezultatai – visuomenės vaistinės pacientai aktyviainaudoja vaistinguosius augalus kaip papildomątradicinę medicinos priemonę aknės gydymui ir prevencijai(65 %). Statistiškai reikšmingo skirtumo tarpvaistinguosius augalus naudojančių ir nenaudojančiųrespondentų tyrime nerasta. Vaistinguosius augalusdažniau renkasi respondentai, susiduriantys su paprastaisiaisspuogais ilgiau negu 10 metų (p<0,05).Išvados: vaistingieji augalai yra potencialiai tinkamasterapijos būdas pacientams, kuriuos kamuojalėtinė paprastųjų spuogų būklė. Vaistingieji augalaigali būti naudojami kaip papildomas terapijos įrankisesant ūmiai paprastųjų spuogų būklei.

Keyword(s): tradicinės papildomos medicinos priemonės, vaistiniai augalai, paprastieji spuogai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.095
Full TextPDF

Back