Lina Kalibatienė, Vaiva Skaraitė, Vilma Galdikaitė, Rimvydas Alšauskas, Jonas Lazauskas, Andrius Macas

Abstract

Ikioperaciniam vaikų raminimui taikomi du būdai: tėvų lydėjimas ir buvimas kartu su vaiku operacinėje, arba medikamentinės premedikacijos priemonės. Remiantis tyrimais, tėvų lydėjimas į operacinę ir buvimas anestezijos pradžioje nepakankamai mažina procedūros sukeltus neigiamus simptomus, tačiau tėvai yra labiau patenkinti, lydėdami vaikus į operacinę. Tyrimo tikslas – nustatyti, kuri ikioperacinė vaikų raminimo priemonė pasirenkama dažniausiai, kokie pasirinkimą lemiantys veiksniai ir koks pasitenkinimas pasirinktąja priemone.

Metodika. Prospektyvinis randomizuotas tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos (LSMUL KK) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje 2017 metų kovo – lapkričio mėnesiais. Tyrimo metu apklaustas 91 tiriamasis: tėvai arba artimieji, lydėję vaikus į planinę odontologinę operaciją, taikant bendrinę nejautrą. Tiriamiesiems buvo pateikta anketa, kurioje reikėjo nurodyti bei įvertinti pasirinktą premedikacijos priemonę, jos veiksmingumą ir pasitenkinimą. Duomenų analizė atlikta IBM SPSS 22.0 programa. Skirtumai tarp grupių laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05.

Rezultatai. Dažniausiai (64,8%) pasirinkta vaikų premedikacijos priemonė buvo ėjimas kartu į operacinę ir buvimas anestezijos pradžioje. Didelė dalis apklaustųjų įvardijo „labai svarbias“ tokio pasirinkimo priežastis: galimo šalutinio vaistų poveikio išvengimas (73%), kuo veiksmingesnis neigiamų ikioperacinių reiškinių slopinimas (59%), kuo priimtinesnis (63%) ir patogesnis (59%) vartojimo būdas. Premedikacija midazolamu (tabletės arba tirpalas) yra veiksmingesnė, t.y. pasižymi geresniu poveikiu elgsenai, bendrajai ir emocinei būklei prieš operaciją, negu vaiko lydėjimas į operacinę ir buvimas anestezijos pradžioje. Pasitenkinimas premedikacijos priemonių (midazolamo tabletės, tirpalas ir paciento lydėjimas į operacinę) pasirinkimu statistiškai reikšmingai nesiskyrė.

Išvada. Daugelis respondentų rinkosi vaikų lydėjimą į operacinę. Tėvų nuomone, midazolamo vartojimas buvo veiksmingesnis, nors pasitenkinimo skirtumo tarp farmakologinės (midazolamas) ir nefarmakologinės premedikacijos nestebėta.

Keyword(s): vaikų premedikacija, midazolamas, lydėjimas į operacinę, odontologinės operacijos.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.104
Full TextPDF

Back