Inga Muntianaitė, Monika Kiškūnaitė, Viltė Sinkevičiūtė, Jurga Indriūnienė, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė

Abstract

Tikslas – nustatyti užpakalinių šlaunies raumenų ilgio įtaką juosmens ir dubens judesiams bei jų kontrolei.
Tyrimo metodai. Momentinis tyrimas atliktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedroje. Tyrime dalyvavo 40 tiriamųjų, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes pagal atlikto pasyvaus kelio tiesimo testo rezultatus. Grupės pagal tiriamųjų am­žių, ūgį, svorį ir lytį buvo homogeniškos (p>0,05). Tyrimo metu vertintas pasyvus ir aktyvus užpakalinių šlaunies raumenų ilgis, juosmens – dubens judesių kontrolė, juosmeninės stuburo dalies paslankumas, dubens pasvirimas ir judesių amplitudė.
Rezultatai. Pasyvus ir aktyvus kelio tiesimo kampas buvo mažesnis sutrumpėjusių užpakalinių šlaunies raumenų grupėje (p<0,05). Judesių valdymo testų metu nesutrumpėjusių užpakalinių šlaunies raumenų grupė surinko vidutiniškai 1,8±0,17 balo daugiau, negu sutrumpėjusių raumenų grupė (p<0,05). Tes­tavimo rezultatų analizė ir palyginimas tarp grupių parodė statistiškai reikšmingą visų testų vykdymo skirtumą: padavėjo pasilenkimo – 0,45±0,5 balo (p<0,05), keturpėsčios padėties – 0,65±0,04 balo (p<0,05) ir blauzdos tiesimo – 0,7±0,1 balo (p<0,05) daugiau surinko nesutrumpėjusių užpakalinių šlaunies raumenų grupės tiriamieji.
Išvados. Palyginus gautus rezultatus, nustatyta, kad sutrumpėjusių užpakalinių šlaunies raumenų grupės asmenys aktyviai ir pasyviai blauzdą ištiesti galėjo statistiškai reikšmingai mažesniu kampu per kelio sąnarį (p<0,05). Šios grupės dubens judesių kontrolė buvo blogesnė, nei nesutrumpėjusių užpakalinių šlau­nies raumenų grupės tiriamųjų, atliekant judesių val­dymo testus (p<0,05). Stuburo paslankumas, dubens pasvirimo kampas ir judesio amplitudė statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp grupių.

Keyword(s): užpakalinių šlaunies raumenų ilgis, liemens – dubens judesių valdymas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.023
Full TextPDF

Back