Dovilė Magenytė

Abstract

Užpakalinis grįžtamos encefalopatijos sindromas (angl. Posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) − tai ūminis arba poūmis neurologinis sindromas, pa­sireiškiantis galvos skausmu, regėjimo sutrikimais ir (ar) regėjimo lauko defektais, įvairaus lygio sąmonės sutrikimais, traukuliais, sumišimu ar įvairiais židininiais

neurologiniais simptomais. PRES atveju galvos smegenų vaizdo tyrimuose stebimi vazogeninei požievinio edemai būdingi pokyčiai, dažniausiai parieto-okcipitaliniuose regionuose. Nors šio sindromo patofiziologija iki šiol nėra galutinai ištirta, stebimas ryšys su arterine hiper­tenzija, preeklampsija ir eklampsija, inkstų funkcijos nepakankamumu, infekcijomis, sepsiu, autoimuninėmis ligomis bei kai kurių imunosupresantų bei citotoksinių medikamentų vartojimu. PRES sindromas diagnozuo­jamas įvertinus klinikinius simptomus, būdingus paki­timus, matomus vaizdo tyrimuose, bei rizikos veiksnius. Laiku atlikta PRES diagnostika ir paskirtas gydymas, paremtas rizikos veiksnių korekcija, leidžia pasiekti vi­sišką klinikinį bei radiologinį pažeidimų grįžtamumą.

Keyword(s): encefalopatija, užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas, grįžtamoji encefalopatija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.240
Full Text: PDF

Back