Rūta Almonaitienė, Monika Montrimaitė

Abstract

Mokslinėje literatūroje gana plačiai nagrinėjama trumpo liežuvio pasaitėlio reikšmė kalbos bei maitinimo sutriki­mams. Nors ir atsiranda daugiau informacijos apie lie­žuvio pasaitėlio poveikį netaisyklingo sąkandžio išsi­vystymui, ankiloglosijos kaip etiologinio veiksnio įtaka sąkandžio ar dantų padėties anomalijų atsiradimui nėra visiškai aiški. Ankiloglosijos atsiradimo sustabdyti neį­manoma, bet, siekiant laiku ir efektyviai pritaikyti orto­dontinį gydymą ar net užkirsti kelią sąkandžio anomalijų atsiradimui, svarbu suprasti, kokią įtaką sąkandžiui daro negydytas trumpas liežuvio pasaitėlis.

Tyrimo tikslas – atlikti mokslinės literatūros apžvalgą ir išsiaiškinti trumpo liežuvio pasaitėlio reikšmę ortodon­tinių anomalijų išsivystymui.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta 2003 – 2023 metais publikuotų mokslinių straipsnių paieška Google Scholar, ScienceDirect ir PubMed (Medline) mokslinių duomenų bazėse. Paieškai naudoti raktažodžiai ir jų kombinaci­jos anglų kalba: ankyloglossia, short lingual frenulum, tongue – tie, malocclusion, orthodontic anomalies (an­kiloglosija, trumpas liežuvio pasaitėlis, netaisyklingas sąkandis, ortodontinės anomalijos). Mokslinių straipsnių įtraukimo kriterijai: 1) parašyti anglų kalba; 2) publikuoti 2003 – 2023 metais ir prieinami minėtose duomenų ba­zėse; 3) nagrinėjantys trumpo liežuvio pasaitėlio įtaką sąkandžio anomalijoms; 4) nagrinėjantys trumpo liežuvio pasaitėlio įtaką dantų lankų anomalijoms. Į literatūros apžvalgą neįtraukti straipsniai, neatitinkantys atrankos kriterijų, literatūros apžvalgos, metaanalizės, klinikinių atvejų aprašymai bei informacija, pateikta vadovėliuose ar knygose.

Išvados. Trumpas liežuvio pasaitėlis sietinas su giliu są­kandžiu, dantine III sąkandžio klase ir siauru viršutiniu žandikauliu. Kryžminio ir atviro sąkandžio vystymuisi liežuvio pasaitėlio ilgis reikšmės neturi. Ilgas liežuvio pasaitėlis susijęs su skeletine III klase ir ilgu apatinio žandikaulio kūnu. Atviro sąkandžio atsiradimui įtakos turi liežuvio parafunkcijos, bet ne liežuvio pasaitėlio ana­tominė padėtis ar ilgis.

Keyword(s): trumpas liežuvio pasaitėlis, ankiloglosija, ortodontinės anomalijos, netaisyklingas sąkandis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.167
Full Text: PDF

Back