Sonata Čerkauskaitė, Jonė Venclovienė

Abstract

Meteorologinių veiksnių pokyčiai turi stipresnį poveikį sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis (ŠKL), ypač tiems, kuriems atliktos širdies operacijos, lyginant su bendrąja populiacija. Šie pokyčiai kai kuriems gali lemti psichologinės būklės pablogėjimą ar net mirtį.

Tikslas – apžvelgti ir įvertinti meteorologinių veiksnių poveikį psichologinei būklei po širdies operacijų.

Medžiaga ir metodai. Apžvelgėme svarbiausią mokslinę literatūrą apie procesus, galinčius paaiškinti meteoro­loginių veiksnių įtaką psichologinei būklei po širdies operacijų.

Rezultatai. Pacientams, turintiems rimtų širdies ir krau­jagyslių sistemų sveikatos problemų, ypač pooperaciniu ir ilgalaikiu sveikimo po širdies operacijų laikotarpiu, psichosomatiniai nusiskundimai susiję su kai kuriais meteorologiniais veiksniais. Meteorologinių veiksnių poveikis pacientams po chirurginio širdies ir krauja­gyslių ligų gydymo gali būti paaiškinamas fiziologi­niais organizmo procesais, tokiais kaip serotonino su­mažėjimas, kraujagyslių išsiplėtimas, kraujospūdžio ir kraujo klampumo padidėjimas, stresas dėl padidėjusio kortizolio kiekio.

Išvada. Meteorologinių veiksnių poveikis pacientų psi­chologinei būklei po širdies operacijų gali būti paaiški­namas fiziologiniais organizmo procesais.

Keyword(s): meteorologiniai veiksniai, psichologinė būklė, širdies operacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.134
Full Text: PDF

Back