Rasa Juozapavičienė, Silva Kostyliovienė, Odeta Inputaitė, Dovilė Grinkevičiūtė

Abstract

Vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis ir (arba) negalių ar turinčių specialiųjų sveikatos poreikių, gydymas, slauga ir priežiūra reikalauja daug sveikatos priežiūros sistemos išteklių, todėl daugėja vaikų, gyvenančių ir slaugomų namuose. Siekiant užtikrinti namuose slaugomų vaikų gyvybines funkcijas, pagerinti jų gyvenimo kokybę ir išvengti komplikacijų, gali būti suformuojama tracheostoma, taikoma deguonies terapija, netgi dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV). Ligoninė, vaikų intensyviosios terapijos ar vaikų skyrius nėra skirti šeimoms ir neorientuoti į vaiko raidą, mokymąsi ar šeimos socialinį gyvenimą, todėl vaikai, kuriems suformuota tracheostoma, gali būti slaugomi ir prižiūrimi namuose. Vaiko, kuriam suformuota tracheostoma, išvykimas iš ligoninės į namus reikalauja specialių technologijų, finansinių išteklių, šeimos ir bendruomenės slaugytojų mokymų bei pirminės sveikatos priežiūros ir kitų specialybių sveikatos priežiūros specialistų gebėjimo rūpintis vaiku. Tėvai turi prisiimti atsakomybę už kompleksinių vaiko priežiūros poreikių patenkinimą. Vaikų, kuriems suformuota tracheostoma, slauga namuose yra labai sudėtingas procesas, kadangi netinkama priežiūra ar slaugymo klaidos gali kelti pavojų vaiko sveikatai ir gyvybei. T. Karaca (2016) teigia, kad tracheostomos priežiūra apima ne tik gleivių išsiurbimo procedūrą, vamzdelių valymą ir keitimą, tvarsčių keitimą, tačiau ir infekcijos bei kitų komplikacijų prevenciją bei gydymą, oro drėkinimą, vaiko mitybą ir kitus slaugos aspektus. Nuo technologijų priklausomi vaikai gali būti saugiai prižiūrimi namuose, tačiau šeimos nariai turi būti išmokyti vaiko priežiūros, turėti reikiamų priemonių bei įrangą ir gauti socialinę paramą. Tyrimais įrodyta, jeigu tėvai yra tinkamai apmokyti, vaiko slauga namuose gali būti kokybiška, išvengiant neigiamų padarinių vaiko sveikatai ir gyvybei.

Tyrimo tikslas − atskleisti tėvų žinias apie sekreto išsiurbimą iš tracheostomos vamzdelio, slaugant vaiką namuose.
Tyrimas buvo vykdomas 2019 m. lapkričio mėn. socialiniame tinkle „Facebook“ esančioje grupėje „Vilties spindulėlis“. Tyrime dalyvauti buvo pakviesti tėvai, auginantys ir slaugantys namuose vaiką, kuriam suformuota tracheostoma. Buvo naudojama kiekybinė tyrimo strategija ir vykdoma anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 24 respondentai.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pusė tėvų savo žinias apie tracheostominio vamzdelio priežiūrą vertina puikiai, daugiau nei trečdalis − gerai ir tik maža dalis – vidutiniškai. Tėvams trūksta žinių apie taisyklingą sekreto išsiurbimą iš tracheostominio vamzdelio, apie sekreto siurbimo slėgio parinkimą pagal vaiko amžių, apie sekreto išsiurbimo laiką ir dažnį. Nemaža dalis respondentų žino, kad esant tirštam sekretui, galima naudoti NaCl 0,9% tirpalą.

Keyword(s): tėvų žinios, vaiko slauga namuose, tracheostomos vamzdelis, sekreto išsiurbimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.245
Full TextPDF

Back