Justina Jončytė, Ingrida Kšanienė, Virginija Ivanauskienė, Arūnas Valiulis

Abstract

Terapinė hipotermija yra neuroprotekcinis gydymo metodas po širdies sustojimo, tačiau hipotermijos poveikis organizmui ir širdžiai nėra iki galo aiškus. Žinoma, kad taikant terapinę hipotermiją pailgėja QT intervalo trukmė, o dėl šios priežasties padidėja tikimybė atsirasti gyvybei pavojingoms aritmijoms. Iki šiol nežinoma, ar galima taikyti terapinę hipo­termiją ligoniams, turintiems ilgo QT sindromą bei kokią įtaką medicininis šaldymas turi širdies ritmo pokyčiams. Mes pristatome klinikinį atvejį, kai 13 metų pacientė po skendimo buvo gaivinta, taikyta išorinė defibriliacija, esant skilvelių virpėjimui. At­stačius kraujotaką bei nustačius prailgėjusį QT in­tervalą, nežinant tikslios jo etiologijos, buvo taikyta terapinė hipotermija, siekiant išvengti žymaus neuro­loginio pakenkimo. Terapinės hipotermijos ir šildymo metu gyvybei pavojingi širdies ritmo sutrikimai ne­sikartojo. Po pilno šerdinės temperatūros atstatymo stebėti nežymūs neurologiniai sutrikimai ir kintanti koreguoto QT intervalo trukmė. Pokyčiai buvo tran­zitoriniai ir galėjo būti nulemti taikytos terapinės hi­potermijos.

Keyword(s): terapinė hipotermija, prailgėjęs QT intervalas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.059
Full TextPDF

Back