Robertina Cibulskaitė, Ugnė Janonytė, Gediminas Samulėnas

Abstract

Tikslas. Apžvelgti mokslinėje literatūroje aprašomas ne­kosmetines botulino neurotoksino A (BTX-A) panau­dojimo galimybes, efektyvumą ir taikymą klinikinėje praktikoje.

Metodai. Literatūros apžvalga. Straipsnių atrankai buvo naudojama tarptautinė medicinos duomenų bazė PubMed. Straipsniai buvo atrinkti naudojant raktažodžius anglų kalba: botulinum neurotoxin, BTX, idiopathic hyper­hidrosis, alopecia, rosacea, atopic dermatitis, pruritus (botulino neurotoksinas, BTX, idiopatinė hiperhidrozė, alopecija, rožinė, atopinis dermatitas, pruritas) ir išana­lizuoti, siekiant įvertinti aktualiausią medžiagą. Naudoti filtrai: kalba „english“ ir publikacijos data „10 years“.

Rezultatai ir išvados. BTX-A yra efektyvus bei saugus preparatas gydyti idiopatinę hiperhidrozę, o kombina­cijoje su oksibutinino hidrochloridu efektas stebimas iki 44 mėn. ilgiau. OnaBTX-A gali būti optimalus pre­paratas gydyti androgeninę alopeciją, ypač kombinaci­joje su finasteridu bei minoksidiliu. BTX-A sėkmingai gydoma veido rožinė ir sunkus atopinis dermatitas bei su juo susijęs pruritas, nesukeliant ženklių šalutinių reiš­kinių. Stokojant klinikinių tyrimų, negalima objektyviai įvertinti preparato naudos bei žalos santykio, siekiant veiksmingo šių ligų gydymo.

Keyword(s): botulino neurotoksinas, BTX, idiopatinė hiperhidrozė, alopecija, rožinė, atopinis dermatitas, pruritas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.020
Full Text: PDF

Back