Barbora Žukaitė

Abstract

Tardyvinė diskinezija yra vienas pavojingiausių bei sudėtingiausių antipsichotinių vaistų sukeltų sutrikimų. Tikslūs šio sutrikimo patogeneziniai mechanizmai nėra aiškūs, todėl šios temos tyrinėjimas yra itin reikšmingas. Atsižvelgiant į sparčiai pasaulyje augantį sergamumą psichiatrinėmis ligomis, vis daugiau pacientų vartoja dopamino receptorius blokuojančius vaistus, todėl didėja tardyvinės diskinezijos atpažinimo bei gydymo būtinybė. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir pateikti naujausią informaciją apie tardyvinę diskineziją, jos etiologiją, kliniką, diagnostikos ypatumus bei naujausiais duome­nimis patvirtintą galimą sutrikimo gydymą.

Keyword(s): tardyvinė diskinezija, tardyvinis sindromas, antipsichotiniai vaistai, vaistų sukelta diskinezija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.034
Full Text: PDF

Back