Martynas Čiuplinskas

Abstract

Takotsubo kardiomiopatija yra klinikinis sindromas, ku­riam būdinga praeinanti regioninė sistolinė disfunkcija, dažniausiai kairiojo skilvelio. Streso kardiomiopatija nu­statoma apytiksliai 1-2 proc. pacientų, kuriems pasireiškė ūmus koronarinis sindromas su padidėjusia širdies tropo­ninų koncentracija arba įtariamu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu. Dažnai Takotsubo kardiomiopatija pasireiškia panašiai kaip miokardo infarktas, tačiau vai­nikinių arterijų angiografija nenurodo koronarinės obs­trukcijos. Šio sindromo patogenezė šiuo metu nėra visiš­kai suprantama. Manoma, kad patogenezės mechanizme dalyvauja katecholaminų perteklius, mikrokraujagyslių disfunkcija ir vainikinių arterijų spazmas. Trys dažniausi simptomai yra krūtinės skausmas, dispnėja ir sinkopė.

Keyword(s): Takotsubo kardiomiopatija, sudaužytos širdies sindromas, streso sukelta kardiomiopatija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.190
Full TextPDF

Back