NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ, GIMUSIŲ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖJE LIGONINĖJE, MAITINIMAS. ŽINDYMO SĖKMĘ NULĖMĘ VEIKSNIAI

Vita Langienė, Violeta Drejerienė Abstract Tyrimo tikslas. Išanalizuoti 1 metų duomenis apie Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (VMKL) gi­musių vėlyvų neišnešiotų naujagimių maitinimą, įvertinti gestacinio amžiaus įtaka natūralaus maiti­nimo dažniui. Metodika. Atlikta retrospektyvinė 2015 m. – 2016 m. VMKL gimusių neišnešiotų naujagimių raidos isto­rijų analizė. Šių gimusių kūdikių tolesnio maitinimo analizei atlikti ir įvertinti buvo sudaryta…