Treatment of Acute Stemi with Thrombolysis: Tenecteplase Vs. Streptokinase

Pranas Šerpytis, Valdas Bilkis, Robertas Kakliorius, Rasa Kūgienė, Vida Žvironaitė, Rimgaudas Katkus, Dalia Jarašūnienė, Nerijus Klimas, Aistė Žebrauskaitė, Egidijus Berūkštis, Dmitrijus Kačiurinas Abstract The aim of this study – to compare the efficacy of streptokinase with tenecteplase, while treating patients with ST elevated acute myocardial infarction by thrombolysis. To evaluate, how these agents affect TIMI…