SAUGESNIO IR VEIKSMINGESNIO PACIENTŲ TARPSTACIONARINIO TRANSPORTAVIMO PRINCIPAI

Gintautas Virketis, Eglė Krūminytė Abstract Pacientų tarpstacionarinis transportavimas – tai populiarimedicininės priežiūros priemonė, plačiai taikomadaugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tai atskirasveikatos priežiūros paslaugų veikla, pagrįstaužsienio moksliniuose tyrimuose, tačiau Lietuvojenežinomas jos mastas, su kokiomis kliūtimis susiduriama,kokios reikalingos sąlygos. Šiame straipsnyjeaptariami tarpstacionarinio transportavimo principai,užtikrinantys sklandų ir saugų pacientų transportavimomechanizmą tarp skirtingų lygių asmens sveikatospriežiūros įstaigų.Darbo tikslas…