SULFASALAZINO SUKELTAS ODOS BĖRIMAS SU EOZINOFILIJA IR SISTEMINIAIS SIMPTOMAIS. KLINIKINIS ATVEJIS

Rūta Aliulytė, Aušra Šnipaitienė, Migla Žėbienė, Rima Šileikienė Abstract Vaistų sukeltas odos bėrimo su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (angl. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS) sindromas apima odos bėrimą, patologinius bendro kraujo tyrimo rezultatus, temperatūros pakilimą ir dauginį organų pažeidimą. Nors ši patologija reta, vaikų mirštamumas siekia apie 5,4 procento. Sulfasalazinas – vienas…