ĮVAIRAUS ŠOKIŲ STILIAUS ŠOKĖJŲ VALGYMO SUTRIKIMŲ IR KŪNO ĮVAIZDŽIO PROBLEMŲ TENDENCIJOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI

Rapolas Šalaševičius, Gabrielė Pakriaušytė Abstract Remiantis moksline literatūra, valgymo sutrikimai ir kūno įvaizdis – itin paplitusi įvairaus šokių stiliaus šo­kėjų problema. Daugiausia studijų šia tema atlikta su baleto šokėjais. Šio tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą, nagrinėjančią įvairaus šokių stiliaus šokėjų val­gymo sutrikimų ir kūno įvaizdžio problemos tendencijas ir apžvelgti svarbiausius galimus rizikos veiksnius. At­likę…