ŠIZOFRENIJA IR SEKSUALINĖ SVEIKATA

Kotryna Pilypaitė Abstract Studijų, tiriančių šizofrenija sergančių pacientų seksua­linės sveikatos ypatumus, labai trūksta, o dėmėsys, ski­riamas sveikatos priežiūros specialistų, yra per mažas. Tyrimo tikslas − apžvelgti literatūrą, susijusią su ser­gančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo ypatumais. Metodai. Atrinktos visavertės publikacijos PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse. Išvados. Lyginant su bendra populiacija, sergančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo kokybė yra…

SKERSINIO PILVO RAUMENS IR ŠLAUNŲ PRITRAUKIAMŲJŲ RAUMENŲ LAVINIMO POVEIKIS DUBENS DUGNO RAUMENŲ FUNKCIJOS SUTRIKIMAMS: ŠLAPIMO NELAIKYMUI IR SEKSUALINEI DISFUNKCIJAI

Rūta Kulikauskaitė, Dovilė Palionytė, Jurga Indriūnienė Abstract Šlapimo nelaikymas ir seksualinė disfunkcija – vieni iš dažniausių dubens dugno raumenų funkcijos sutri­kimų. Dubens dugno raumenų lavinimas yra sudėtin­gas procesas, nes sunku pasiekti tikslaus šių raumenų susitraukimo dėl pakitusios jų fiziologinės padėties ir funkcijos. Vis dažniau dėmesys kreipiamas į rau­menų funkcinius ryšius, o į dubens dugno raumenų…