EKSPERTINIAI UŽDAVINIAI NEPILNAMEČIŲ CIVILINĖSE BYLOSE

Tautvilė Gabnytė-Nagi, Vaiva Martinkienė Abstract Teismo ekspertizė – teismo nutartimi atliekamas tyrimas, kuriam naudojamos specialios žinios ir kurio eiga bei rezultatai fiksuojami ekspertizės akte. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministe­rijos (VTPT) vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos sky­riuje atliekamos dvejopo pobūdžio ekspertizės, priklau­somai nuo proceso – civilinis ar baudžiamasis. Šiame straipsnyje dėmesys fokusuojamas į…